Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31456
Nhan đề: Một thế giới ngập trong nợ nần
Tác giả: Hedrick-Wong, Yuwa
Từ khoá: Một thế giới ngập trong nợ nần
Đại dịch Covid-19
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 08 .- Tr.22
Tóm tắt: Việc phong tỏa trên diện rộng để ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19 hiện - đang khiến các nền kinh tế bị tàn phá nặng nề. Thời gian phong tỏa càng dài, thiệt hại càng nặng. Để ứng phó với tình huống này, chính phủ các nước nới lỏng các quyết sách tài chính và gia tăng chi tiêu ở mức độ chưa từng có, để giúp các doanh nghiệp trả lương cho nhân viên như ở châu Âu, hoặc trực tiếp bồi thường cho những người bị thất nghiệp như tại Mỹ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31456
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
430.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.