Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31460
Title: Tầm nhìn không giới hạn về sông Sài Gòn tại Babylon Tower
Authors: An Nhiên
Keywords: Tầm nhìn
Sài Gòn tại Babylon Tower
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 08 .- Tr.25
Abstract: Được coi là một tài sản vô hình khó có thể tính theo m² của một bất động sản hạng sang, “tầm nhìn” đóng vai trò thước đo quyết định giá trị và nâng tầm đẳng cấp của chủ sở hữu. Không chỉ sở hữu một mà đến ba tầm nhìn tuyệt đẹp từ các hướng trong căn hộ giữa tầng không, Babylon Tower của dự án Sunshine Diamond River đang là sự lựa chọn sáng giá của giới nhà giàu TP.HCM.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31460
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
453.14 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.