Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31463
Nhan đề: Khả năng ức chế vi nấm Achlya gây bệnh trên cá lóc (Channa striata) của một số chất chiết thảo dược
Tác giả: Đặng, Thụy Mai Thy
Đặng, Thị Kim Ngân
Từ khoá: Bệnh học thủy sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến vi nấm Achlya sp. gây bệnh trên cá lóc (Channa striata). Các chất chiết thảo dược bao gồm cỏ mực (Eclipta prostrata), tía tô (Clinacanthus nutants),đu đủ (Carica papaya), diếp cá ( Houttuynia cordata), cỏ lào (ChromLacna odorata), me đất (Oxalis corniculata), phèn đen (Phyllanthus reticulatus ),bạch đầu ông (Vernonia cinerea), riềng (Alpinia officinarum), thanh trà (Bouea gandaria Blume) ở các nồng độ 12,5; 6,25; 3,13 và 1,56 mg/mL được thí nghiệm trên vi nấm Achlya sp.. Kết quả cho thấy cỏ lào và riềng có ảnh hưởng đối với sợi nấm cao hơn so với các loài thảo dược còn lại khi được tiếp xúc trong 24h. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC) của riềng là 0,39 mg/mL sau 48 giờ; cỏ lào là 0,78 mg/mL sau 24 giờ và tía tô là 6,25 mg/mL sau 24 giờ.
Mô tả: 18tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31463
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
681.95 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.