Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31466
Title: Xác định độc lực của vi khuẩn Flavobacterium columnare trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Từ, Thanh Dung
Hồ, Thị Diễm Thúy
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện khảo sát độc lực của vi khuẩn Flavobacterium columnare. Tổng cộng có 5 chủng vi khuẩn được phân lập từ 50 mẫu cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) được thu từ ao ở 2 tỉnh An Giang và Cần Thơ. Dấu hiệu bệnh lý đặc trưng của cá bệnh là da có vệt trắng ở thân và cuốn đuôi, vây tưa rách. Các chủng vi khuẩn được định danh dựa trên những đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, kit API 20E và kết quả giải trình tự gen 16s RNA, vi khuẩn này được xác định là loài F. columnare. Thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp ngâm cho thấy các chủng vi khuẩn phân lập được có khả năng gây bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá tra giống với bệnh lý như ngoài ao nuôi. Kết quả nghiên cứu xác định nhóm vi khuẩn có độc lực trung bình gồm 2 chủng FC01, FC04 với giá trị LD50 lần lượt là 1,41 x 104 cfu/ml, 1,7 x 104 cfu/ml và một chủng có độc lực thấp là FC02. Hai chủng FC03, FC05 có độc lực cao nhất với giá trị LD50 lần lượt là 0,6 x 104 cfu/ml, 0,9 x 104 cfu/ml.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31466
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.