Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31466
Nhan đề: Xác định độc lực của vi khuẩn Flavobacterium columnare trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Tác giả: Từ, Thanh Dung
Hồ, Thị Diễm Thúy
Từ khoá: Bệnh học thủy sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện khảo sát độc lực của vi khuẩn Flavobacterium columnare. Tổng cộng có 5 chủng vi khuẩn được phân lập từ 50 mẫu cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) được thu từ ao ở 2 tỉnh An Giang và Cần Thơ. Dấu hiệu bệnh lý đặc trưng của cá bệnh là da có vệt trắng ở thân và cuốn đuôi, vây tưa rách. Các chủng vi khuẩn được định danh dựa trên những đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, kit API 20E và kết quả giải trình tự gen 16s RNA, vi khuẩn này được xác định là loài F. columnare. Thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp ngâm cho thấy các chủng vi khuẩn phân lập được có khả năng gây bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá tra giống với bệnh lý như ngoài ao nuôi. Kết quả nghiên cứu xác định nhóm vi khuẩn có độc lực trung bình gồm 2 chủng FC01, FC04 với giá trị LD50 lần lượt là 1,41 x 104 cfu/ml, 1,7 x 104 cfu/ml và một chủng có độc lực thấp là FC02. Hai chủng FC03, FC05 có độc lực cao nhất với giá trị LD50 lần lượt là 0,6 x 104 cfu/ml, 0,9 x 104 cfu/ml.
Mô tả: 16tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31466
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.