Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3147
Title: Quản lý thuế thu nhập cá nhân : Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
Authors: Dương, Thị Bình Minh
Vũ, Thị Bích Quỳnh
Keywords: Thuế thu nhập cá nhân
Quản lý thuế thu nhập cá nhân
Hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.87-96
Abstract: Bài viết nghiên cứu lý thuyết về quản lý thuế thu nhập cá nhân, kinh nghiệm thế giới và thực tiễn Việt Nam, tìm ra khe hổng nghiên cứu đối với quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, phân tích trường hợp quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh; đưa ra những đánh giá chung về thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam và gợi ý chính sách quản lý thuế theo mô hình tuân thủ đang là xu hướng trên thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3147
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_721.85 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.225.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.