Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31477
Title: Xác định mầm bệnh ký sinh trùng nhiễm trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn nuôi thương phẩm ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Nguyễn, Kim Thành
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài xác định mầm bệnh ký sinh trùng nhiễm trên cá tra nuôi thương phẩm ở tỉnh: Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Sóc Trăng được thực hiện từ tháng 08 năm 2019 đến tháng 01 năm 2020. Tổng cộng có 452 mẫu cá (257 mẫu cá đầu vụ, 155 mẫu giữa vụ và 40 mẫu giai đoạn cá bệnh). Kết quả cho thấy 14 giống ký sinh trùng ký là Myxobolus, Trichodia, Dactylogyrus, Protoopalina, Ichthyonyctus, Bucephalopsis, Ceratomyxa, Spinitectus, Metacercaria, Apiosoma, Epistylis, Balantidium, Microsporidia, ấu trùng sán dây. Trong đó, 6 giống ký sinh trên da và mang và 8 giống ký sinh trên mật, ruột và cơ. Số lượng ký sinh trùng nhiễm trên cá tra thương phẩm phụ thuộc vào thành phần giống loài và cơ quan ký sinh. Ký sinh trùng có tỷ lệ nhiễm cao như giống Trichodina (40,5%; 1-31 trùng/TT 10X), bào nang Myxozoa (50,3; 1-105 trùng/TT 10X), Ceratomyxa (37,5%; >100 trùng/TT 10X), Dactylogyrus (58,6%; 1-39 trùng/TT 10X). Thành phần ký sinh trùng trên cá đầu vụ đa dạng hơn so với cá giữa vụ. Hầu như, cá không có dấu hiệu bệnh lý.
Description: 18tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31477
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.