Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31479
Title: Nghiên cứu chọn lọc bacterin chống lại vi khuần aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Từ, Thanh Dung
Nguyễn, Kim Nguyên
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tính an toàn và hiệu quả của các dòng vắc-xin chống lại bệnh xuất huyết trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Thí nghiệm được bố trí ngẩu nhiên với 5 nghiệm thức được lặp lại 2 lần gồm 4 nghiệm thức vắc-xin (AH3F, AH3H, AH4F và AH4H) và 1 nghiệm thức không tiêm. Kháng thể đặc hiệu được xác định bằng phương pháp vi ngưng kết, định kì 10 ngày/lần cho đến kết thúc thí nghiệm (40 ngày). Sau 40 ngày thí nghiệm, cá không có các dấu hiệu bất thường tại vị trí tiêm và bên trong nội quan. Kết quả cho thấy, nồng độ NH3/NH4+ và NO2 trong các bể thí nghiệm cao, làm stress cá dẫn đến ảnh hưởng sự phát triển và khả năng sinh kháng thể của cá thí nghiệm. Bên cạnh đó, tỉ lệ sống của các nghiệm thức tiêm vắc-xin khá cao (>85 ± 7,07 %) và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức đối chứng; tuy nhiên, tăng trưởng ở các nghiệm thức tiêm vắc-xin thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với đối chứng. Cuối cùng, kết quả hiệu giá kháng thể cho thấy, các nghiệm thức tiêm vắc-xin đáp ứng miễn dịch sau 10 và bắt đầu giảm ở ngày thứ 30. Trong đó, hiệu giá kháng thể trung bình của 2 nghiệm thức vắc-xin bất hoạt bằng formol cao hơn 2 nghiệm thức vắc-xin bất hoạt bằng nhiệt và cả 4 nghiệm thức vắc-xin luôn cao hơn đối chứng không tiêm, các sự khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu này cho thấy, mặc dù tiêm vắc-xin ảnh hưởng đến sự tăng trưởng nhưng cá có đáp ứng miễn dịch cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) với nghiệm thức đối chứng không tiêm.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31479
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
709.31 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.