Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31481
Title: Tác động của đại dịch Covid 19 đến ngành du lịch tại thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Tố Quyên
Nguyễn, Thị Thảo Nguyên
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến ngành du lịch tại TP. Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp và hướng phát triển của du lịch tại thành phố Cần Thơ sau mùa dịch
Description: 83tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31481
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.