Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31481
Nhan đề: Tác động của đại dịch Covid 19 đến ngành du lịch tại thành phố Cần Thơ
Tác giả: Lê, Thị Tố Quyên
Nguyễn, Thị Thảo Nguyên
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến ngành du lịch tại TP. Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp và hướng phát triển của du lịch tại thành phố Cần Thơ sau mùa dịch
Mô tả: 83tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31481
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.