Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31483
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển loại hình du lịch sông nước ở Cần Thơ
Authors: Lý, Mỷ Tiên
Nguyễn, Thị Xuân Đào
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển loại hình du lịch sông nước tại Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp phát triển loại hình du lịch sông nước ở thành phố Cần Thơ
Description: 65tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31483
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.