Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31488
Title: Hợp lưu Bálna
Authors: Xuân Bình
Keywords: Bálna
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 8 .- Tr.80-85
Abstract: Theo thời gian, bên dòng Danube tráng lệ, tiếp nối một chuỗi những công trình kỳ vĩ, Cá Voi- Bálna là hợp lưu của nhiều hy vọng - kỳ vọng, cũ và mới, vui - buồn, được - mất... Nó trở thành một điểm đến mới, một kiến trúc biểu tượng ngay cả khi vẫn đang mắc, vướng một vài chuyện hơi long đong, chìm nổi?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31488
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.69 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.