Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31493
Title: Nền tảng số thay đổi cách xây dựng thương hiệu
Authors: Linh Chi
Keywords: Nền tảng số
Thương hiệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 08 .- Tr.66-69
Abstract: Forbes Việt Nam trao đổi với các chuyên gia về chủ đề xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số. Tham gia bàn tròn phỏng vấn gồm bà Trần Thị Thanh Mai, giám đốc điều hành Kantar Media; ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, giám đốc vận hành Isobar Vietnam; ông Vũ Minh San, tổng giám đốc Saatchi & Saatchi Vietnam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31493
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.