Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31500
Nhan đề: Khai thác văn hóa ẩm thực của đồng bào Khmer trong du lịch ở tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Nguyễn, Mai Quốc Việt
Huỳnh, Thiện Đức
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu văn hóa ẩm thực của người Khmer tại tỉnh Sóc Trăng, quá trình hình thành cũng như những lợi ích tích cực mà văn hóa ẩm thực mang lại cho sự phát triển du lịch.Tìm hiểu về thực trạng khai thác văn hóa ẩm thực trong du lịch những năm gần đây, đồng thời đưa ra những đề xuất, những giải pháp để khai thác văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch tỉnh một cách hiệu quả.
Mô tả: 60tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31500
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.