Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31500
Title: Khai thác văn hóa ẩm thực của đồng bào Khmer trong du lịch ở tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Mai Quốc Việt
Huỳnh, Thiện Đức
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu văn hóa ẩm thực của người Khmer tại tỉnh Sóc Trăng, quá trình hình thành cũng như những lợi ích tích cực mà văn hóa ẩm thực mang lại cho sự phát triển du lịch.Tìm hiểu về thực trạng khai thác văn hóa ẩm thực trong du lịch những năm gần đây, đồng thời đưa ra những đề xuất, những giải pháp để khai thác văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch tỉnh một cách hiệu quả.
Description: 60tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31500
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.