Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31503
Nhan đề: Nghiên cứu sản phẩm du lịch nông nghiệp tại Bảo Gia Farm - Hậu Giang
Tác giả: Trương, Thị Kim Thủy
Huỳnh, Phúc Nhi
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tìm hiểu sản phẩm du lịch nông nghiệp của Bảo Gia Farm. Khai thác phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp của Bảo Gia Farm. Ứng dụng vào thực tiễn phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp của Bảo Gia Farm.
Mô tả: 92tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31503
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.