Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31504
Title: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch homstay tại Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Authors: Nguyễn, Mai Quốc Việt
Huỳnh, Tú Sương
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích những tiềm năng của Đà Lạt trong việc phát triển du lịch homestay. Đánh giá được thực trạng du lịch homestay ở Đà Lạt. Đề xuất ra các giải pháp phát triển du lịch homestay ở Đà Lạt.
Description: 95tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31504
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.