Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31506
Title: Phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Thành Phố Cần Thơ
Authors: Trương, Thị Kim Thủy
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tổng quát tiềm năng, lợi thế và điều kiện xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch TPCT. Đánh giá hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch TPCT. Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch TPCT.
Description: 108tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31506
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.