Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31507
Title: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc Gia U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang
Authors: Lý, Mỷ Tiên
Võ, Thị Huyền Chân
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc Gia U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất giải pháp và định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc Gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Description: 92tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31507
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.