Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31508
Title: Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến làng nghề truyền thống thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp
Authors: Lê, Thị Tố Quyên
Lê, Thị Hoàng Mi
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tiềm năng và hiện trạng thu hút khách du lịch đến các làng nghề truyền thống ở Sa Đéc.Đề xuất các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến với các làng nghề truyền thống ở TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn tới.
Description: 74tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31508
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.