Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31523
Title: Quản lý kiến trúc cảnh quan khu phố cổ Hà Nội & sự tham gia của cộng đồng
Authors: Phạm, Tuấn Long
Nguyễn, Việt Huy
Keywords: Kiến trúc cảnh quan
Khu phố cổ
Sự tham gia của cộng đồng
Quản lý nhà nước
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 277 .- Tr.56-59
Abstract: Cộng đồng (tiếng Anh: community, tiếng Pháp: communauté) là một khái niệm có thể hiểu trên nhiều phương diện, biểu đạt một tập hợp gồm nhiều cá thể mang đặc điểm chung nào đó. Về mặt xã hội, cộng đồng chỉ một nhóm những người có xu hướng liên kết, gắn bó với nhau vì có cùng sự quan tâm tới một vấn đề, hoặc cùng hướng tới những mục tiêu, giá trị chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31523
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.71 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.