Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31525
Title: Quy chế pháp lý về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp - Thực tiễn và đề xuất
Authors: Đoàn, Nguyễn Phú Cường
Nguyễn, Kiều Anh B1610137
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài tập trung vào các quy định, quy chế hiện hành về mua bán cổ phần của công ty cổ phần đến một mức độ kiểm soát hoạt động của Công ty, đồng thời làm rõ thực tiễn và đề xuất hoàn thiện quy chế pháp luật.
Description: 39 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31525
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
642.17 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.