Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31535
Title: Luật Doanh nghiệp năm 2020: Từ cải cách gia nhập thị trường chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng doanh nghiệp
Authors: Phan, Đức Hiếu
Keywords: Luật Doanh nghiệp năm 2020
Nâng cao chất lượng doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 20 .- Tr.3-7
Abstract: Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân được ban hành năm 1990 đã đánh dấu thời điểm chính thức thừa nhận về mặt pháp lý đốí với kinh tế tư nhân. Kể từ đó đến nay, các luật này đã trải qua 03 lần sửa đổi, bổ sung dưới tên Luật Doanh nghiệp vào các năm 1999, 2005 và năm 2014. Ngày 17/6/2020, Luật Doanh nghiệp “lần thứ 4” đã được Quốc hội thông qua với mục tiêu từ cải cách gia nhập thị trường chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31535
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.