Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31540
Title: Dự trữ quốc gia của Việt Nam thời kỳ hậu Covid-19 và một số hàm ý chính sách
Authors: Đặng, Đình Đào
Keywords: Dự trữ quốc gia Việt Nam
Hậu Covid-19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.8-11
Abstract: Trong bối cảnh mới, đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động do biến đổi khí hậu khiến thiên tai, hạn hán... diễn biến khó lường, thì vai trò của DTQG càng trở nên quan trọng. Bài viết nêu khái quát những yêu cầu đổi mới công tác DTQG, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần thực hiện hiệu quả, hiệu lực công cụ quản lý của Nhà nước hậu Covid-19.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31540
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.