Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31555
Title: Lợi ích của thương mại điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đỗ, Thị Vân Dung
Keywords: Lợi ích
Thương mại điện tử
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.22-23,18
Abstract: Sự ra đời của Internet và ngay sau đó nó phát triển nhanh chóng cả theo nghĩa độ tăng phủ ra toàn cầu và tính năng phục vụ, đồng thời ngày càng trở nên phổ biến, quen dùng đối với mọi cộng đồng dân cư, thương mại điện tử đã thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng cá thể và mọi doanh nghiệp lớn và nhỏ. Internet đã làm thay đổi nhiều cách thức tổ chức kinh doanh. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp sử dụng Internet, hoạt động thương mại giữa các doanh nghiệp trên Internet cũng sẽ gia tăng, ngày càng có nhiều công đoạn hơn được triển khai, và được triển khai thường nhật trên mạng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31555
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.