Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31556
Title: Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD và áp dụng cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Trần Khánh
Keywords: Quản trị công ty của OECD
Áp dụng cho Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.26-28
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng quản trị công ty tại các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các nguyên tắc của Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31556
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.