Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31559
Title: Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) của Trung Quốc năm 2019 và dự báo năm 2020
Authors: Phạm, Thế Tuyên
Keywords: Mua bán
Sáp nhập (M&A)
Trung Quốc
Dự báo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.7-9
Abstract: Những làn sóng mua bán và sáp nhập (M&A) trên thế giới không ngừng gia tăng về cả số lượng và giá trị của các thương vụ trong suốt một thập kỷ qua. Hoạt động M&A không ngừng mở rộng ra mọi lĩnh vực, trở nên đa dạng hơn ở các ngành. Trước thực tế trên, việc nghiên cứu hoạt động M&A của các nước trên thế giới là về cùng hữu ích để rút ra kinh nghiệm và bài học phát triển cho Việt Nam. Bài báo phân tích về hoạt động mua bán và sáp nhập ở Trung Quốc vào năm 2019, từ đó đưa ra dự báo tình hình năm 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31559
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.