Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31559
Nhan đề: Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) của Trung Quốc năm 2019 và dự báo năm 2020
Tác giả: Phạm, Thế Tuyên
Từ khoá: Mua bán
Sáp nhập (M&A)
Trung Quốc
Dự báo
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.7-9
Tóm tắt: Những làn sóng mua bán và sáp nhập (M&A) trên thế giới không ngừng gia tăng về cả số lượng và giá trị của các thương vụ trong suốt một thập kỷ qua. Hoạt động M&A không ngừng mở rộng ra mọi lĩnh vực, trở nên đa dạng hơn ở các ngành. Trước thực tế trên, việc nghiên cứu hoạt động M&A của các nước trên thế giới là về cùng hữu ích để rút ra kinh nghiệm và bài học phát triển cho Việt Nam. Bài báo phân tích về hoạt động mua bán và sáp nhập ở Trung Quốc vào năm 2019, từ đó đưa ra dự báo tình hình năm 2020.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31559
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.