Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31560
Title: Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại các huyện ngoại thành Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Keywords: Phát triển bền vững
Nông nghiệp hữu cơ
Huyện ngoại thành
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.19-21
Abstract: Những năm qua, mặc dù giá trị sản xuất (GTSX) của ngành nông nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu kinh tế thành phố Hà Nội (khoảng 4 - 4,5%), nhưng góp phần đáng kể vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội quan trọng của Thủ đô. Nông nghiệp đô thị (Urban agriculture) được sản xuất dựa trên không gian trong và ngoài thành, có sự kết nối chặt chẽ với hệ thống kinh tế - xã hội (KT-XH) và sinh thái đô thị. Nông nghiệp hữu cơ là xu thế phát triển của tương lai gần định hình cho phát triển nông nghiệp bền vững tại các huyện ngoại thành của Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31560
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.