Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31564
Title: Những ưu điểm về công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài Thương mại tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Thủy
Keywords: Doanh nghiệp nước ngoài
Phương thức trọng tài
Trọng tài
Thương mại
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.10-12
Abstract: Bối cảnh kinh tế toàn cầu các Doanh nghiệp nước ngoài (DNNN) đều sử dụng phương thức trọng tài để đảm bảo bí mật kinh doanh của mình cho nên Việt Nam không thể nằm ngoài quy luật. Khi hội nhập kinh tế quốc tế thì các tranh chấp có yếu tố nước ngoài ngày càng nhiều và diễn biến hết sức phức tạp. Các doanh nghiệp trong nước cũng cần phải tiếp cận phương thức trọng tài, như một điều khoản cần có trong luật chơi thương mại quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31564
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.