Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31567
Title: Đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công ty du lịch niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Hà, Thị Cẩm Tiên
Tô, Thị Phương Giao
Trần, Kỳ Bảo Trân
Nguyễn, Thạch Thảo
Keywords: Hiệu quả kinh doanh
Du lịch Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.33-35
Abstract: Việt Nam đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách nội địa và bạn bè quốc tế, tuy nhiên sự phát triển của ngành du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, chưa khai thác được thế mạnh của từng vùng, từng địa phương. Bài viết đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công ty du lịch niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2017-2019, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các công ty này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31567
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.