Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31586
Title: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại Kho bạc Nhà nước Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Phước, Minh Hiệp
Tăng, Bá Tân
Keywords: Công tác kiểm soát chi thường xuyên
Sóc Trăng
Kho bạc Nhà nước
Kế Sách
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.50-53
Abstract: Trong thời gian qua, công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả tốt, như: công tác kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách đã kịp thời, tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ của ngành, kiểm soát chặt chẽ các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do Nhà nước quy định hiện hành …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31586
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.