Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31594
Title: Một chặng đường không mệt mỏi
Authors: Đặng, Hồng Tinh
Keywords: Tạp chí Xây dựng Đảng
Một chặng đường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.29,68
Abstract: 55 năm xây dựng, cống hiến và phát triển, Tạp chí đã in dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc, đóng góp không nhỏ vào thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kỷ niệm 55 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra mắt bạn đọc, cách thiết thực là phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của Tạp chí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31594
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
17.43 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.