Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31604
Nhan đề: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tác giả: Nguyễn, Hải Yến
Từ khoá: Thể chế
Kinh tế thị trường
Định hướng Xã hội Chủ nghĩa
Cách mạng công nghiệp 4.0
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.52-54
Tóm tắt: Hiện nay, trong bối cảnh mới chịu nhiều tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0), Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những đột phá về công nghệ internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, điện toán đám mây... đã và đang tạo ra những diễn biến phức tạp, khó lường cả trong nước và trên thế giới; có tác động trực tiếp tới sự hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trên nhiều cấp độ khác nhau, cả về hình thức và nội dung.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31604
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.