Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31607
Nhan đề: Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với bảo vệ môi trường tại tỉnh Bình Định
Tác giả: Trần, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Quản lý nhà nước
Bảo vệ môi trường
Bình Định
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.73-75
Tóm tắt: Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thời gian qua, kinh tế của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên và thải vào môi trường các loại chất thải đã làm gia tăng áp lực, tác động xấu lên môi trường của tỉnh. Việc làm này đang dần hủy hoại môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Vì vậy, một vấn đề đặt ra là cần phải có những giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với bảo vệ môi trường để khắc phục kịp thời ô nhiễm môi trường nhằm hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31607
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.