Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31611
Title: Tác động của đại dịch Covid-19 đối với thương mại quốc tế và xuất nhập khẩu một số ngành chính của Việt Nam
Authors: Lê, Thu Hằng
Keywords: Tác động
Covid-19
Thương mại quốc tế
Xuất nhập khẩu
Ngành chính
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.58-60
Abstract: Đại dịch COVID-19 đã tạo ra một cú sốc cả về cung và cầu tác động tới thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ. Bài viết này phân tích một số tác động thương mại quốc tế và Việt Nam, trong đó tập trung vào các tác động đến khu vực sản xuất, dòng luân chuyển thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu. Bài viết đi sâu phân tích ảnh hưởng đối với 02 ngành quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu là ngành dệt may và sản xuất các thiết bị điện tử tiêu dùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31611
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.