Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3163
Title: Bắc Cạn : Tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường
Authors: Đoàn, Nguyễn
Keywords: Bắc Cạn
Bảo vệ môi trường
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 5 .- Tr.46-47
Abstract: Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại Bắc Kạn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ĐTM, các cam kết bảo vệ môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường. Tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường vẫn còn không ít khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3163
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.