Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31631
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát sự hoạt động và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn, Lê Thu Hiền
Nguyễn, Đức Tiến
Từ khoá: Kiểm tra và giám sát
Doanh nghiệp FDI tỉnh Quảng Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.73-75
Tóm tắt: Trong thời gian qua, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp FDI vẫn còn những mặt hạn chế. Vì vậy, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát sự hoạt động và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là một trong những giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31631
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.