Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31633
Title: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp
Authors: Mai, Thanh Nghị
Keywords: Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp
Địa phương khởi nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.76-79
Abstract: Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 242/KH- UBND về việc triển khai các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020. Sau gần 4 năm triển khai, hoạt động khởi nghiệp đã đạt được một số kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa sâu rộng, qua đó, các dự án khởi nghiệp được tạo điều kiện hỗ trợ, liên kết, trao đổi học hỏi lẫn nhau để ngày càng hoàn thiện và phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, với mục tiêu phấn đấu trở thành một “địa phương khởi nghiệp”, thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31633
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.