Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31653
Title: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam: Nhìn từ tăng trưởng tín dụng và mức tăng GDP
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Ảnh hưởng Covid-19
Mức tăng GDP
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 20 .- Tr.9-12
Abstract: Đại dịch Covid-19 đang tác động nặng nề đến nhiều nền kinh tế trên thế giới. Dịch bệnh này tác động lên hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên toàn cầu. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không loại trừ loại hình doanh nghiệp nào, từ các tập đoàn lớn, đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), kể cả các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhất là lĩnh vực hàng không, du lịch. Trong phạm vi bài viết, tác giả đánh giá mức độ tác động của đại dịch Covid-19 đến tăng trưởng tín dụng và mức tăng GDP, từ đó đề xuất định hướng cho thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31653
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.