Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31657
Title: Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm với Việt Nam
Authors: Phạm, Thu Hương
Bùi, Thị Thu Thủy
Keywords: Giáo dục và đào tạo
Khởi nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.91-93
Abstract: Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp (GD&ĐTKN) có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy khởi nghiệp, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho khởi nghiệp cũng như cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia đều có những cách tiếp cận riêng về GD&ĐTKN, việc nghiên cứu kinh nghiệm về GD&ĐTKN sẽ giúp Việt Nam xây dựng được các chương trình GD&ĐTKN phù hợp, làm nền tảng xây dựng quốc gia khởi nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31657
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.