Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31657
Nhan đề: Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm với Việt Nam
Tác giả: Phạm, Thu Hương
Bùi, Thị Thu Thủy
Từ khoá: Giáo dục và đào tạo
Khởi nghiệp
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 568 .- Tr.91-93
Tóm tắt: Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp (GD&ĐTKN) có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy khởi nghiệp, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho khởi nghiệp cũng như cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia đều có những cách tiếp cận riêng về GD&ĐTKN, việc nghiên cứu kinh nghiệm về GD&ĐTKN sẽ giúp Việt Nam xây dựng được các chương trình GD&ĐTKN phù hợp, làm nền tảng xây dựng quốc gia khởi nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31657
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.