Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3166
Title: Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông
Authors: Thanh Tâm
Keywords: Liên hồ chứa ven lưu vực sông
Quy trình vận hành
Sông Sê San
Sông Mã
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 5 .- Tr.52-53
Abstract: Vừa qua phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 215/QĐ-TTg về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San và Quyết định 214/QĐ-TTg về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để sử dụng tài nguyên nước hợp lý, đảm bảo an toàn cho hạ du.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3166
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.