Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31662
Title: Xử lý những quan điểm khác nhau trong quá trình xây dựng quy định về khuyến khích và bảo vệ đổi mới, sáng tạo
Authors: Dương, Mộng Huyền
Keywords: Bảo vệ
Đổi mới
Sáng tạo
Quan điểm khác nhau
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.46-49,59-60
Abstract: Trong số tháng 7-2020, Tạp chí Xây dựng Đảng đã gửi đến bạn đọc bài viết “Sự khác biệt giữa đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ với phát minh, sáng chế” của tác giả Hoàng Thị Quý (Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương) bàn về vấn đề: Khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong số 8-2020 này, Tạp chí tiếp tục gửi đến bạn đọc bài viết thứ 2 tiếp tục bàn về vấn đề này. Những bài viết này đều nêu vấn đề cần tiếp tục thảo luận trong quá trình chuẩn bị dự thảo Quy định “Về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” của Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31662
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.