Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31669
Title: Vấn đề cháy nổ ở các công trình chuyển đổi công năng
Authors: Nguyễn, Minh Hòa
Keywords: Cháy nổ
Công trình chuyển đổi công năng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 278 .- Tr.37-39
Abstract: TP HCM có lẽ là nơi có số lượng công trình chuyển đổi công năng từ nhà ở sang thành công trình thương mại – dịch vụ nhiều nhất cả nước. Trước năm 2005, việc chuyển đổi này chủ yếu ở các quận trung tâm (quận 1, 3, 5) sau năm 2010 thì bắt đầu lan toả dần ra các quận kế cận trung tâm như quận 4, Bình Thạnh, 10, 11, 6, Phú Nhuận và Tân Bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31669
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.115.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.