Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31700
Title: Phân tích và đánh giá sự quan tâm đến chất lượng môi trường trong quá trình nuôi tôm của người dân tỉnh Cà Mau
Authors: Lê, Thị Ngọc Châu
Nguyễn, Văn Hoàng An
Trần, Thành
Lâm, Thành Tân
Keywords: Chất lượng môi trường
Nuôi tôm
Cà Mau
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 14(340) .- Tr.45-47
Abstract: Hiện nay, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, trong đó có nghề nuôi tôm đã đóng góp không nhỏ vào chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Nhưng ngoài lợi ích kinh tế mang lại, nghề nuôi tôm cũng có những ảnh hưởng lớn đến môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31700
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.221.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.