Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31700
Nhan đề: Phân tích và đánh giá sự quan tâm đến chất lượng môi trường trong quá trình nuôi tôm của người dân tỉnh Cà Mau
Tác giả: Lê, Thị Ngọc Châu
Nguyễn, Văn Hoàng An
Trần, Thành
Lâm, Thành Tân
Từ khoá: Chất lượng môi trường
Nuôi tôm
Cà Mau
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 14(340) .- Tr.45-47
Tóm tắt: Hiện nay, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, trong đó có nghề nuôi tôm đã đóng góp không nhỏ vào chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Nhưng ngoài lợi ích kinh tế mang lại, nghề nuôi tôm cũng có những ảnh hưởng lớn đến môi trường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31700
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.221.156


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.