Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31855
Title: Đột biến trên gen NPHS1 và PLCE1 (NPHS3) ở hai bệnh nhân mắc hội chứng thận hư bẩm sinh người Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Phạm, Văn Đếm
Nguyễn, Thu Hương
Trần, Minh Điển
Nguyễn, Huy Hoàng
Nguyễn, Thị Quỳnh Hương
Keywords: Bệnh nhân Việt Nam
Bệnh di truyền
Đột biến trên gen NPHS1
Đột biến trên gen PLCE1
Hội chứng thận hư bẩm sinh (CNS)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.419-425
Abstract: Hội chứng thận hư bẩm sinh (Congenital nephrotic syndrome - CNS) là bệnh di truyền do các gen trên nhiễm sắc thể thường gây ra, thường xảy ra trong ba tháng đầu sau khi sinh. Nguyên nhân gây hội chứng là do sự khiếm khuyết của các gcn mã hóa cho các protein cấu tạo nên cầu lọc thận dẫn đến mất chức năng lọc của cầu thận. Cho đến nay, đã xác định được một số gen liên quan đến hội chứng như NPHSI, NPHS2, PLCEl(NPHSI), ACTN4, CD2AP, INF2 và WT1.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31855
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.