Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31858
Title: Nghiên cứu khả năng đánh dấu tế bào ung thư đại trực tràng (HT-29) của tổ hợp vật liệu nano chứa ion đất hiếm Tb³⁺ với kháng thể kháng CD133
Authors: Lê, Nhật Minh
Võ, Trọng Nhân
Nguyễn, Thị Nga
Trần, Thu Hương
Phùng, Thị Kim Huệ
Đỗ, Thị Thảo
Keywords: CD133
Tế bào ung thư gốc ung thư (CSCs)
Ung thư đại trực tràng
HT-29
Nano đất hiếm
TbPO₄
TbP0₄@Silica-NH₂
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 17(03) .- Tr.427-433
Abstract: Công nghệ nano là một công nghệ chủ chốt mang lại nhiều ứng dụng quan trọng trong nghiên cứu y sinh. Các lantanit kích thước nano có độ ổn định cao, dễ chế tạo và hoạt hóa bề mặt, trong đó có vật liệu nano chứa ion Tb³⁺ có triển vọng lớn. Bên cạnh đó, tế bào gốc ung thư (CSCs) liên quan trực tiếp đến sự kháng thuốc, di căn, ung thư tái phát...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31858
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.