Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31868
Title: Cấu trúc và đặc điểm gen của đơn vị sao chép Ribosome của sán lá gan nhỏ Opisthorchis Viverrini, O. Felineus và Clonorchis Sinensis
Authors: Lê, Thanh Hoà
Nguyễn, Thị Bích Nga
Đoàn, Thị Thanh Hương
Lê, Thị Kim Xuyến
Nguyễn, Thị Khuê
Keywords: Cấu trúc
Clonorchis sinensis
Đơn vị sao chép ribosome (rTU)
Opisthorchis viverrini
Opisthorchis felineus
Phả hệ
rDNA
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(03) .- Tr.441-447
Abstract: Opisthorchiasis là bệnh ký sinh trùng do các loài sán lá gan nhỏ Opisthorchis viverrini, O. felineus và Clonorchis sinensis thuộc họ Opisthorchiidae gây nên. Việt Nam có phân bố của hai loài, c. sinensis ở các tỉnh phía Bắc và O. viverrini ở các tỉnh miền Trung. Bên cạnh hệ gen ty thể, trình tự DNA của ribosome (rDNA) của các loài này rất cần thu nhận được cung cấp các chỉ thị phân tử trong nghiên cứu xác định loài, phân loại, phả hệ và tiến hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31868
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.